oldbufo_wife: (Default)


Крим. Севастополь. "Северная сторона". Прадід з дідом саджають картоплю.
Світлина зроблена десь тут -  www.google.com/maps/d/edit,   десь    на  початку  тридцятих  років.  Потім  церкву  знесуть,  поряд  побудують  школу,  в цій  школі буде  вчитилювати моя  бабуся.  На   місті  прадідового  городу  виникнуть  будинки, а  на  місті  баштану  ( він   поряд  але не  навпростець) -   величезний пустир. ( Коли я  була  маленька   ми  ходили  через  тей  пустир  на пляж, я  завжди   жалкувала що  замість  кавунів  там тільки  бурьяни.)
Зараз  церкву відновлено,  виглядає   мов  никчемна  реконструкція,   на місці  города - жилий  квартал, доволі  вбогий. а  пустир замість   баштану так  й залишився.  Раніше  я з  острахом  чекала,  як  там  побудують  "хатинки для відпочивальників"  у  стилі "дорого-бахато  з   чудовим  морським  краєвидом" . Зараз  мені  якось  все  рівно.
 вчора  було 100  років з  дідова дня  народження.  Севастополь  він  кохав,  саме  кохав,  мов жинку  чи  дитину.  обожнював  сонце та  море,  до  флоту, " к  русской  славе"  відносився  індеферентно.  бачив Крим  білий,  татарський, повоєний,  російський,  український. В себе  на городі,  на  маленькому  городі,  на  на  на  тому, що  на світлині  збирав каміння  та будував  стіну,  потім ще  стіну, в  решті  з'являвся будиночок.  Над  віноградом  плакав  мов  над  дитиною,  мов  простити  все  окрім  знищення віноградників.  Себе  називав укрАинцем, що  не знає  мови,  розмовляв  чудернацьким  для  мене  суржиком: "мОлодежь,  велосопед",  а ще  будинок  був  забит  книжками.
 


  From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

oldbufo_wife: (Default)
oldbufo_wife

May 2017

S M T W T F S
 123456
78910 111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:43 pm
Powered by Dreamwidth Studios