oldbufo_wife: (Default)тут  повина  бути  світлина  з   загіблим  сірійським  малюком-біженцем...
Але  її  не  буде,  лише  емоційний  текст.
Наразі  я старанно  вівчаю  іврит,  тому  задля  тренування  читаю  у ФБ  форум містечка,  де я мешкаю.  Точніше  я  читаю  два  форума:  російськомовний (цей  задля місцевих  новин)  та  івритомовний.  Вони  дуже  схожі,  головні  теми  стандартні:  "голова  міста  - крадій",   "наша  перукарня  найкраща",  "спАсите котика", "де купити  торта для  онуки"  та  на  додачу   перепости   на  зразок  "30  рецептів  шкільних  сніданков"  та "зустріч  з  депутатом  Кнесета".   Так от хтось  вчора   виклав  туди  ту  саму  моторошну світлину  з  загіблим  малюком.  Гадаю, що  коментарі  на  російськомовному  форуму   усі  уявляють: " самі  собі  винні",  "ааа  ісламізація  Європи",  " що  робити  Ізраілю з  африканськими  мігрантами".  А от  іврітомовний  форум  взагалі  не опікується  долею  Європи  та  вірогідними  міркуваннями батьків  цього  малюка.   У  коментарях  пишуть   неоригінальне  "дитина  завжди  дитина",  "война  це  погано",  "  треба  шукати  рішення"...
www.facebook.com/groups/new.nahariya/permalink/1045624785456781/
У  30  км  кордон  з Ліваном...
 


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

oldbufo_wife: (Default)
oldbufo_wife

May 2017

S M T W T F S
 123456
78910 111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:37 pm
Powered by Dreamwidth Studios