oldbufo_wife: (Default)
 

Зараз я  мешкаю у  маленькому  ізраїльському  містечку. Містечко,  як  містечко,  тихе,  спокійне,  поряд  з  морем.  Подій  небагато,  а  якщо  щось і  відбуваеться  то  строго  пропорційно   розміру   містечка.      Ось  наприклад,  сьогодні  10-15  юнаків  та  дівчат,  шкільного  віку (десь  14-16р.)   війшли з ізраїльскими  флагами вимагати  адекватної   реакції  уряду  на   кроваві  події в Іерусалиме.   Вони  стояли  на  п'ятачку  між  вокзалом та  великим  шосе з  прапорами та  одним (ще  раз  - одним)  плакатом " Прекратите  проливать  еврейскую кровь".  Стояли дуже  чемно,  що  для  ізраїльскої  молоді   взагалі  неможливо. Автівки  та  автобуси,  що  їхали  вздовж    сігналіли  на  знак  підтримки, а   перехожи  фотографували.      За  нашімі українськими  мірками  "МТС" гучніше  рекламують. Так от,  десь  метрів за  двісті  до  мене звернулися дві  перелякані  панянки з  Москви з  питанням: " а што єто  там?",  "Чи  є  інший  шлях,  як  ЦЕ (!)  оминути?". Виявились, що  вони злякались    навіть  думки, що  там  якись  несанкціонований протест, та   боялись  йти.  Сіділи  та  панікували.
Ще раз,    дорослі  жинки  злякались в Ізраїлі десятох  учнів з  ізраільскими прапорами, злякались  настільки,  що  боялись  пересуватися містом.  
Вони  добре засвоїли,  люди з прапорами  своєї  країни -  екстремісти,  та харчуються  виключно  москалями.   Ніякої  революції...(
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

oldbufo_wife: (Default)
oldbufo_wife

May 2017

S M T W T F S
 123456
78910 111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:41 pm
Powered by Dreamwidth Studios